Zapewnienie ochrony w obszarach produkcyjnych i składowych

Wypadki, do których dochodzi w halach produkcyjnych, magazynach lub na terenach firm przemysłowych, zazwyczaj są skutkiem błędów ludzkich. Jednak ryzyko takich zdarzeń można znacząco ograniczyć poprzez odpowiednią organizację pracy, właściwe oznakowanie oraz zastosowanie rozwiązań zwiększających standard bezpieczeństwa w tych obszarach.

Najczęstsze przyczyny wypadków

Kluczowe znaczenie dla zachowania procedur bezpieczeństwa ma infrastruktura magazynu czy hali przemysłowej. Najczęstsze przyczyny wypadków w tego typu obiektach nie wynikają z zaniedbań, lecz z pomyłek spowodowanych niewłaściwym oznakowaniem lub brakiem odpowiednich zabezpieczeń w danej przestrzeni. Mimo naciskania na szkolenia, podnoszenie świadomości pracowników oraz wdrażanie nowoczesnych technologii, problem często tkwi w drobnych szczegółach, które w ferworze innowacji umykają uwadze osób zarządzających.

Przyczyny zdarzeń wypadkowych w miejscu pracy
Według danych Głównego Urzędu Statystycznego z 2018 roku, najczęstszymi przyczynami wypadków przy pracy były:

  • Zderzenia z obiektami nieruchomymi
  • Kolizje z obiektami w ruchu
  • Bezpośredni kontakt z ostrymi przedmiotami, takimi jak maszyny czy narzędzia ręczne

Wyraźnie widać tendencję, że wypadki w przemyśle, halach produkcyjnych czy na firmowych parkingach wynikają głównie z przemieszczania się pracowników. Uderzenia w regały, spadające z wysokich półek ładunki czy kontakt z jadącymi wózkami widłowymi stanowią największe ryzyko problemów.

Kluczowe znaczenie organizacji przestrzeni roboczej

W tym kontekście niezwykle istotne staje się prawidłowe zabezpieczenie przestrzeni – zarówno w hali produkcyjnej, jak i magazynie. Brak elementów zabezpieczających, niesprawne urządzenia czy błędy w oznaczaniu stref roboczych to naturalne problemy, które należy wyeliminować podczas organizacji tych obszarów.

Duże znaczenie dla wizualnego zabezpieczenia terenu mają taśmy i znaczniki podłogowe, które można stosować w wersjach jedno- i wielokolorowych, a w szczególnych przypadkach – także w materiałach antypoślizgowych. Pomagają one uniknąć przekroczeń określonych stref pracy, które często prowadzą do wypadków. Równie ważna jest prawidłowa ocena odległości i zapewnienie dobrej widoczności, zwłaszcza dla operatorów wózków widłowych. W tym celu doskonale sprawdzają się lustra półkuliste (https://dla-przemyslu.pl/lustra-polkuliste/212-lustra-przemyslowe-polkuliste.html) umieszczane w magazynach.

Przeczytaj także:  Narożnik z funkcją spania – wybieramy idealny dodatek do pokoju dziennego 

Jak ograniczyć liczbę wypadków i zwiększyć bezpieczeństwo pracowników?

Niezwykle przydatne wyposażenie magazynów pomocne w zabezpieczaniu poszczególnych sektorów są również separatory drogowe, ograniczniki skrajni czy oznaczniki. Można je stosować nie tylko do oddzielania pasów ruchu, ale także jako dodatkowe zabezpieczenie i sygnalizację w miejscach, gdzie poruszają się wózki widłowe, a przekroczenie określonej linii może skutkować kolizją z regałem.

Zwracając uwagę na stan podłoża w halach i magazynach, warto rozważyć zabezpieczenie wszelkich nierówności oraz przewodów za pomocą progów i najazdów kablowych. Dzięki odpowiedniej konstrukcji i kolorystyce, elementy te nie tylko wyrównują powierzchnię, ale także zwracają uwagę pracowników, co zwiększa skuteczność ich działania.

Biorąc pod uwagę, że do wypadków w przestrzeniach magazynowych i produkcyjnych dochodzi najczęściej podczas transportu i przemieszczania się, kluczowe jest aktywne przeciwdziałanie tym sytuacjom. Wszelkie znaczniki, ograniczniki czy poprawa widoczności, połączone z odpowiednim przeszkoleniem zespołu, zwiększają świadomość pracowników i sprawiają, że poruszanie się w tych obszarach staje się bezpieczniejsze. Właściwa organizacja i oznakowanie tych stref to podstawa zapobiegania potencjalnym wypadkom.

Przewiń na górę